Društvo GRS Tržič


Objavil/a: Slavko Rožič, petek, 28. februar 2014

ABC pisnega komuniciranja

V četrtek, 27. februarja smo se udeležili usposabljanja v organizaciji GROZD. Pobližje smo si ogledali pravila pisne komunikacije, osvežili svoje jezikovno znanje in ponovili temeljne značilnosti pisanja dopisov. Gre za naše delo, povezano  z društvom in sporazumevanjem navzven, zato želimo, da so teksti, dopisi, zapisniki in objave na spletu slovnično čim bolj pravilni. Tudi to je ogledalo našega dela.
Posebno pozornost smo namenili pravopisnim in slovničnim pravilom ter najpogostejšim jezikovnim spodrsljajem in zadregam. Ponovili smo oblike dopisov, značilnosti in sestavne dele najpogostejših besedilnih vrst (dopis, vabila ...), pravopisna pravila: mala in velika začetnica, pravilna raba ločil, pisanje skupaj in narazen, slovnična pravila, slogovna ustreznost, delo s primeri.

Usposabljanje je bilo za nas nadvse poučno , saj se je od našega obiskovanja šole slovenski pravopis spremenil , zadnje korenite spremembe segajo nazaj v leto 2001. "Pa samo reševati smo hoteli ",  je rekel naš tajnik...Social_media_wordle_word_cloud
http://www.grs-trzic.si/novice.php?pid=346 3. 3. 2024