Zimske radosti na Zelenici , foto: Klemen Malovrh
Plazovne žolne , foto: Vili
Zima na Begunjščici , foto: Vili
Reševanje , foto: Vili
Iskanje
NAŠE PUBLIKACIJE    

Zbornik ob 80 letnici GRS Tržič

Dostop do spletne verzije Zbornik ob 80 letnici

Datoteka: zbornikgrs-80let_167x230cm_low.pdf 8,25 MB

Izdajatelj : Društvo GRS Tržič
Leto izdaje : marec 2017
Idejna zasnova: Matija Perko :
Zbral in uredil : Matija Perko
Lektoriranje : Veronika Perko
Oblikovanje : Andrejka Belhar Polanc
Fotografije : Vili Vogelnik, avtorji člankov, arhiv GRS Tržič
Odbor za izdajo : Blaž Belhar, Peter Rožič, Matija Perko
Naklada : 600 izvodov

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
614.8:796.52(497.4Tržič)"2007/2017"(082)
80 let delovanja gorske reševalne službe v Tržiču : zbornik Društva GRS Tržič :
2007-2017 / [zbral in uredil Matija Perko ; fotografije Vili Vogelnik, avtorji člankov,
arhiv GRS Tržič]. - Tržič : Društvo GRS, 2017
ISBN 978-961-91967-1-7
1. Perko, Matija, 1957- 2. Gorska reševalna služba (Tržič)
288890112

 
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na Twitterju in/ali FaceBook-u.

Iskanje med publikacijami


Izprazni Iskanje
 
Prikaži vse zapise
 

Zadnje publikacije

Sorodne organizacije 

Gorska reševalna zveza Slovenije

NAPAKA: ne najdem RSS datoteke...
Planinska zveza Slovenije
© Društvo GRS Tržič, 2024